Regels Betreffende seizoen 2021 / 2022


Contributie

Elke speler is Zelf verantwoordelijk voor de betaling van zijn contributie.

De contributie zal uitsluitend betaald kunnen worden via club collect

Zorg dat je mailadres klopt bij ledenadministratie.

Dit mag in maximaal drie termijnen en wel Oktober, November, December.

Dus in Januari zal de gehele contributie betaald moeten zijn.


De contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 zijn als volgt:

Senioren veld  € 125,-

Senioren zaal € 65,-

Senioren veld & zaal €165,-

 

Rekeningnummer: NL19INGB 0004 6732 35

t.a.v. Germaan de Eland


Boete's

Elke verkregen boete {gele of rode kaart} moet voor de eerstvolgende wedstrijd betaald zijn.

Dit kan op de volgende dinsdag of uiterlijk donderdagavond aan het aanwezige bestuurslid.

Dus Niet op de Zaterdag of Zondag dat er gespeeld gaat worden.

Want niet betalen is niet spelen.

Dit zal worden meegedeeld aan trainer, de assistent trainer en de leider zodat hij weet

welke spelers hij ter beschikking heeft.

Ook zal dit gemeld worden aan de wedstrijd secretaris.


Gebruik kleedkamers

Deze dienen netjes en opgeruimd te worden achtergelaten.

Zodat andere teams ook in een schone kleedkamer komen.

Dit geldt ook voor de kleding.


Respect

Heb respect voor de scheidsrecht, grensrechter, tegenstander, vrijwilligers en de supporters.


Consumpties 

Om discussie te voorkomen dient drinken en eten betaald te worden

aan het einde van de trainingsavonden en de wedstrijddag.


Kleding tijdens trainingsavonden

Iedereen zorgt tijdens de trainingsavonden zelf voor zijn eigen trainingskleding.


Vragen en/of opmerkingen

Deze kunnen altijd worden gedaan tijdens de trainingsavonden aan het aanwezige bestuurslid

Nooit tijdens de wedstrijddagen.


Nog openstaande contributie en boete's van seizoen 2019/2020 dienen voor aanvang van het nieuwe seizoen betaald zijn.

Ook hier geldt niet betalen is niet spelen en ook niet trainen tot u alles heb voldaan.


Het bestuur is te allen tijden bevoegd om een afwijkend besluit te nemen.Het bestuur wenst iedereen een succesvol en gezellig seizoen.Ontwerp je website of online winkel met Mozello.

Snel, eenvoudig, zonder te programmeren.

Misbruik melden Meer informatie