Mededeling

                                                                        Afmelden (LET OP BELANGRIJK)

Als u onze vereniging wenst te verlaten moet u dit schriftelijk (adressen zie hieronder) kenbaar maken voor 1 juni van het lopende seizoen.

Als de afmelding na 1 juni van het lopende seizoen bij ons binnenkomt bent u ons 100 euro verschuldigd.

Meldt u zich pas na 15 augustus van het lopende jaar af dan bent u ons de contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd!

Wanneer u besluit om ons in het lopende voetbalseizoen te verlaten, wordt er geen "restant contributie" terug betaald!
Afmelden per e-mail:
albertdegraaf1960@gmail.com

                                                                                       per email zijn de enige manieren om u af te melden!

                                                                                             Andere manieren worden niet geaccepteerd!
U wordt pas bij de KNVB afgemeld als alle geleende materialen zijn ingeleverd en de contributie en eventuele boetes voldaan zijn!!


                                                                                                                      
Overschrijven

Heeft u bij ons uw verplichtingen voldaan zoals contributie en/of boete(s), materialen compleet ingeleverd, dan is er geen enkel beletsel van ons om uw overschrijf verzoek goed te keuren.

Indien u naar een nieuwe vereniging (of naar ons) wenst te gaan dient u zich tussen 1 maart en 15 juni (23:59 uur) te melden bij de nieuwe vereniging die uw overschrijf verzoek moet invullen in het KNVB programma "Sportlink Club" om de overschrijving in gang te zetten. Nogmaals zorg er wel voor dat uw verplichtingen voldaan zijn!!


                                                                                                             Inschrijving als nieuw lid

Wilt u bij Germaan / DE Eland voetballen, we hebben nog plaats in de zaterdag veteranen 1 en Veteranen 2 en zondag 2.

of wil je met een team overkomen minimaal 16 spelers dat kan ook op een speeldagen Zaterdag of Zondag

laat wat van u horen stuur een mail naar   albertdegraaf1960@gmail.com                                                                                                   Namens het bestuur van Germaan / De Eland