Algemene Leden Vergadering
Datum 10 december 2019
Aanvang 20.00 uur

Wijzigingen huidige bestuur:
Voorzitter :                         Thea Stapper herkiesbaar
Secretaris :                         Joop Stapper herkiesbaar
Penningmeester :              Bonaria Vos verkiesbaar

Wedstrijd secretaris:       Albert de Graaf herkiesbaar

Kandidaatstellingen en vragen en/of opmerkingen kunnen
worden ingediend tot
UITERLIJK 26 november 2019.
U kunt deze per mail verzenden naar de secretaris.
Het e-mail adres is: oceendehond@gmail.com.
Bij afwezigheid tijdens de vergadering kunt u uw stem per
e-mail inzenden.
Alle mails die na deze datum worden verzonden zullen niet
in behandeling worden genomen.

Verder zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers voor de
club.
En wel voor:
Keuken
Bardienst
Schoonmaakwerkzaamheden
Commissies


Wij zien uw aanwezigheid tegemoet.

Gemaakt met Mozello - de meest gebruiksvriendelijke websitemaker ter wereld.

 .