Maatregelen Ter Voorkoming van Verspreiding Coronavirus


Vanuit de vereniging hebben we er alles aan gedaan om veilig en verantwoord te kunnen sporten bij Germaan / DE Eland

Een hele klus, maar zeer veel dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Een zorg vanuit het Bestuur: om ons heen horen en zien we veel goede voorbeelden maar helaas ook minder goede voorbeelden. Ook als bezoekend team vragen wij jullie dezelfde maatregelen aan te houden. Het heeft weinig zin om bij Germaan / De Eland in de kleedkamer 1,5 meter afstand te houden en uit met z’n allen onder de douche te gaan staan.

Het doel is namelijk het stoppen van de verspreiding van het Coronavirus en het openhouden van de vereniging. 

Covid-19 Maatregel

HOUD REKENING MET COVID-19

Gebruik de ingang en uitgang zoals is aangegeven.

1. Basisregels veiligheid en hygiëne

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis, ga niet naar de sportaccommodatie en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • De meest belangrijke maatregelen (de basisregels) zijn zichtbaar en worden opgehangen bij de ingang van de sportlocatie.


Het bestuur

Germaan / DE Eland

                                                                                                                                                            K.N.V.B

Uitstel wedstrijden n.a.v. coronabesmetting
Een van de meest voorkomende vragen die we ontvangen is; ‘wat moeten we doen als er een coronabesmetting wordt geconstateerd binnen een team en welke gevolgen heeft dit voor het spelen van wedstrijden?’. Bij een positieve test van een speler/begeleider van een team volg je als club de volgende stappen:

 1. Neem contact op met de lokale GGD en volg de instructies op van de GGD. Zij bepalen op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team en bepalen of één of meerdere teamgenoten zich bijvoorbeeld moeten laten testen en/of in quarantaine moeten.
 2. In het geval dat meerdere teamgenoten zich moeten laten testen en/of in quarantaine moeten, dan kan dit een geldige reden voor uitstel van een wedstrijd zijn.
 3. Dien het verzoek tot uitstel, waar mogelijk, minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in bij de KNVB (via 088-0275050), inclusief de bijbehorende redenen voor het verzetten van de wedstrijd. Een verzoek tot uitstel kan alleen later worden ingediend met gegronde redenen, zoals het later ontvangen van positieve testresultaten of spelers die recent klachten hebben ontwikkeld en getest gaan worden.

Geen geldige redenen voor uitstel
Uiteraard proberen we zoveel mogelijk wedstrijden door te laten gaan. Hiervoor hebben we elkaars hulp en flexibiliteit hard nodig. Ondanks de onzekere omstandigheden zijn de volgende situaties geen reden voor het uitstellen van wedstrijden:

 • Positieve coronagevallen in andere teams van de betreffende vereniging die niet deelnemen aan de wedstrijd.
 • Een trainer-coach of begeleider die corona heeft, zonder een advies van de GGD voor de spelers om in quarantaine te gaan.
 • Een gebrek aan kleedkamers waardoor er bijvoorbeeld niet kan worden gedoucht.
 • Eenzijdige afgelasting door de club zonder vooraf afstemming met de KNVB

Wanneer een team ongeoorloofd niet komt opdagen voor een wedstrijd wordt dit voorgelegd aan de aanklager amateurvoetbal. Niet gespeelde wedstrijden worden z.s.m. weer opgenomen in het programma, tenzij in overleg met de KNVB iets anders wordt afgesproken.

Wanneer een vereniging voornemens is om de accommodatie te sluiten, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de KNVB Verenigingsadviseur om de gevolgen hiervan te bespreken. Wanneer gemeenten overgaan tot sluiting van een vereniging kan de KNVB Verenigingsadviseur de club bijstaan. Hij/zij kan rechtstreeks contact opnemen met de gemeente om te zoeken naar oplossingen zodat er wel weer gevoetbald kan worden.

Terugkijken webinars start seizoen
In aanloop naar het eerste bekerweekend organiseerden we een drietal webinars waarin KNVB-specialisten de start van het seizoen bespraken voor verschillende doelgroepen. Heb je de webinars gemist? Je bekijkt ze hier terug:

 • Webinar: Een wedstrijd fluiten in coronatijd. Kijk hier terug
 • Webinar: Een verantwoorde trainingsopbouw in coronatijd. Kijk hier terug
 • Webinar: Het organiseren van wedstrijden en het openstellen van de accommodatie. Kijk hier terug

Tips en adviezen kleedkamergebruik
Veel clubs hebben ons de afgelopen tijd verzocht om een strakke richtlijn op te stellen voor het gebruik van de kleedkamers en douchegelegenheden. Vanwege de grote onderlinge verschillen tussen clubs betreft het aantal kleedkamers, grootte van de kleedkamers en drukte op een wedstrijddag is het echter onmogelijk één vaste richtlijn te bepalen voor alle clubs. Omdat de ene vereniging meer mogelijkheden heeft dan de ander blijven we daarom zoveel mogelijk vasthouden aan onze algemene adviezen en tips die hier te vinden zijn. Deze tips en adviezen kan iedere club vervolgens vertalen naar de situatie op het eigen sportcomplex. We gaan ervan uit, dat alle thuisspelende verengingen zich maximaal inzetten om gegeven de huidige omstandigheden de bezoekende teams zo goed mogelijk te faciliteren.

Tips en adviezen voor kantines en terrassen
Naast het verantwoord gebruik van de kleedkamers is ook het verantwoord gebruik van de kantines en terrassen voor veel verenigingen een uitdaging. Voor de kantines en terrassen geldt het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland. De belangrijkste richtlijnen uit dit protocol hebben we samengevat in een artikel op onze website met daarbij een aantal inspirerende voorbeelden van amateurverenigingen. Bekijk hier het artikel.

Houd er rekening mee dat de handhaving van de regels in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de lokale autoriteiten. Bij het niet naleven van de maatregelen kunnen zij besluiten sancties op te leggen aan jouw club. Hiernaast kan ook de KNVB besluiten een situatie waarin de regels stelselmatig niet worden nageleefd voor te leggen aan de aanklager amateurvoetbal. In het uiterste geval kan ook de aanklager de club een sanctie opleggen i.v.m. het mogelijk schaden van de voetbalsport.

Tips en adviezen kleedkamergebruik
Veel clubs hebben ons de afgelopen tijd verzocht om een strakke richtlijn op te stellen voor het gebruik van de kleedkamers en douchegelegenheden. Vanwege de grote onderlinge verschillen tussen clubs betreft het aantal kleedkamers, grootte van de kleedkamers en drukte op een wedstrijddag is het echter onmogelijk één vaste richtlijn te bepalen voor alle clubs. Omdat de ene vereniging meer mogelijkheden heeft dan de ander blijven we daarom zoveel mogelijk vasthouden aan onze algemene adviezen en tips die hier te vinden zijn. Deze tips en adviezen kan iedere club vervolgens vertalen naar de situatie op het eigen sportcomplex. We gaan ervan uit, dat alle thuisspelende verengingen zich maximaal inzetten om gegeven de huidige omstandigheden de bezoekende teams zo goed mogelijk te faciliteren.

Tips en adviezen voor kantines en terrassen
Naast het verantwoord gebruik van de kleedkamers is ook het verantwoord gebruik van de kantines en terrassen voor veel verenigingen een uitdaging. Voor de kantines en terrassen geldt het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland. De belangrijkste richtlijnen uit dit protocol hebben we samengevat in een artikel op onze website met daarbij een aantal inspirerende voorbeelden van amateurverenigingen. Bekijk hier het artikel.

Houd er rekening mee dat de handhaving van de regels in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de lokale autoriteiten. Bij het niet naleven van de maatregelen kunnen zij besluiten sancties op te leggen aan jouw club. Hiernaast kan ook de KNVB besluiten een situatie waarin de regels stelselmatig niet worden nageleefd voor te leggen aan de aanklager amateurvoetbal. In het uiterste geval kan ook de aanklager de club een sanctie opleggen i.v.m. het mogelijk schaden van de voetbalsport.

30-09-2020

seizoen 2020/'21 | Het coronavirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De nieuwsupdate van afgelopen vrijdag is met de aangekondigde maatregelen van deze week alweer ingehaald door de realiteit. De maatregelen die zijn aangekondigd treffen het amateurvoetbal hard. In ieder geval voor de komende drie weken geen publiek bij trainingen en/of wedstrijden en alle kantines moeten dicht. Een klap voor alle verenigingen en vrijwilligers die de afgelopen tijd zo hard hebben gewerkt om een veilige situatie te creëren op het sportpark of in de sporthal. Maar ondanks alle maatregelen kan er gelukkig gevoetbald blijven worden. Dat is het allerbelangrijkste. Zeker in deze tijd waarin het belangrijk en gezond is om te blijven bewegen. Bovendien blijft voetballen veilig en verantwoord dankzij het naleven van alle protocollen waar jullie de afgelopen tijd gehoor aan hebben gegeven. Ook is het geen garantie dat er over drie weken wel weer met publiek en open kantines gevoetbald mag worden. Daarom gaan alle veld- en zaalvoetbalcompetities de komende drie weken door volgens het huidige speelschema. Als we ons blijven houden aan deze nieuwe maatregelen hopen we dat de sportparken en kantines over drie weken weer veilig open mogen voor het publiek.

In deze nieuwsupdate verder aandacht voor:

 • Aangepast protocol verantwoord sporten
 • Veel gestelde vragen n.a.v. aangescherpte maatregelen
 • Wat te doen bij een coronabesmetting op de club?
 • Financiële regelingen overheid
 • Verlenging spoedwet digitale ALV

Aangepast protocol verantwoord sporten
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is ook het protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF inmiddels aangepast. Het nieuwe protocol vind je hier.

Veel gestelde vragen n.a.v. aangescherpte maatregelen
De aangescherpte maatregelen van de overheid roepen uiteraard vragen op over de gevolgen voor het amateurvoetbal. De belangrijkste vragen en antwoorden hebben we gebundeld in onze FAQ. Deze FAQ blijven we de komende tijd updaten met relevante informatie. Houd deze dus goed in de gaten. Bekijk hier de FAQ.

Wat te doen bij een coronabesmetting op de club?
Vrijdag deelden we een stappenplan over ‘hoe om te gaan met een coronabesmetting op de club?’. Vanwege de nieuwe maatregelen is ook dit stappenplan inmiddels weer aangepast met nieuwe richtlijnen over het verplaatsen van wedstrijden. Deel dit schema vooral met jouw leden zodat iedereen op de hoogte is van de stappen die hij/zij moet nemen bij een (mogelijke) coronabesmetting op de club. Bekijk hier het uitgebreide artikel en aangepaste stappenplan.

Verlenging spoedwet digitale ALV
Afgelopen vrijdag kondigde we aan dat de spoedwet die het mogelijk maakt een digitale ALV te organiseren was verlengd tot 1 oktober. Inmiddels is deze wet verlengd tot 1 december en heeft de overheid besloten dat het niet verlengen/vervallen van deze wet voortaan minimaal twee maanden van tevoren wordt aangekondigd. Zonder tegenbericht kan je er dus vanuit gaan dat de wet nog minimaal twee maanden van toepassing is.

Tot zover deze nieuwsupdate. We begrijpen dat deze extra maatregelen wederom veel vragen van jouw vereniging en van jou als bestuurder. Het verenigingsleven moet helaas nu een pas op de plaats maken. Dat is onwijs jammer, maar laat duidelijk zijn dat de gezondheid altijd op één staat. Laten we nu vooral koesteren dat we – ondanks al deze maatregelen - mogen blijven voetballen. Ook omdat we niet weten hoe de situatie over drie weken gaat zijn. Blijf je ook de komende tijd aan de maatregelen houden zodat we hopelijk over drie weken weer een stap vooruit kunnen zetten.

Met sportieve groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

 .